Parkování Slezská Ostrava

Městský obvod pokračuje od 1.1.2022 v zavedeném regulovaném parkování v oblastech Kamenec a Františkov, od 1.4.2022 je zaveden tento systém rezidenčního parkování také v oblasti Nová osada.

Online vyřízení je možné pouze pro žadatele o rezidenční parkovací kartu „R“.

Pro získání parkovací karty R musí být žadatelem:

  1. Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována.
  2. Vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti (fyzická osoba) s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města, s příslušným vztahem k vozidlu, pro které je parkovací karta požadována.

Po odeslání formuláře bude žadatel o kartu vyzván k online úhradě poplatku za parkovací kartu. O stavu žádosti bude následně informován prostřednictvím e-mailu. Parkovací karty budou připraveny k vyzvednutí na recepci úřadu na nám. J. Gagarina č. 4.

Při vyzvednutí karty je nutné doložit průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla, případně další specifické dokumenty (leasingová smlouva, úvěrová smlouva, doklad od zaměstnavatele) na které budete upozorněni ve výzvě pro vyzvednutí.

Online žádost vyplníte zde.